STARTERSBEGELEIDING

 • Begeleiding bij het opstarten van een eenmanszaak met bijhorend advies
 • Begeleiding bij het opstarten van een vennootschap met bijhorend advies
 • Advies over de meest aangewezen vennootschapsvorm
 • Opstellen van een financieel plan
 • BTW activeringen en KBO inschrijvingen
 • Aansluiting bij het sociaalverzekeringsfonds van uw keuze
 • Raadgeving met betrekking tot vestigingsvoorwaarden

BOEKHOUDING

 • Voeren van de boekhouding
 • Opmaken van de jaarrekening en bespreking met de cliĆ«nt
 • Tussentijdse resultaten opmaken en bespreken
 • Controle en begeleiding van de intern gevoerde boekhouding

BELASTINGEN

 • Opmaken, invullen en doorsturen van uw aangifte personenbelasting
 • Opmaken, invullen en doorsturen van uw aangifte vennootschapsbelasting
 • Opmaken en indienen van de BTW aangifte, Btw listings en IC aangiften
 • Begeleiding bij controles directe belastingen en BTW
 • Opmaken en doorsturen van fiscale fiches
 • Individuele optimalisatie op fiscaal gebied in elk dossier met de nodige wisselwerking

MANAGEMENTADVIES

 • Investeringsadvies
 • Hulp bij eventuele subsidieaanvragen
 • Ontbinden, vereffenen en omvormen van vennootschappen
 • Advies successie
 • Statutenwijziging en benoeming zaakvoerders/bestuurders